Relaxációs- és hipnoterápiás módszerek 

2023.08.11

A relaxációs és hipnoterápiás módszerek tárháza igen széles.

Közös jellemzőjük, hogy a terápiás foglalkozások, – részben, vagy a kezelés egésze alatt – speciálisan módosult tudatállapotban zajlanak.

A terápiás módszerek többsége a keleti és nyugati kultúra, filozófia, gyógyítás elemeit kombinálja.

A hipnózissal, hipnoterápiával kapcsolatosan máig sok félreértés él a köztudatban. Irodalmi művek, filmek, maguknak mágikus erőt tulajdonító kuruzslók azt a képet közvetítik, hogy a hipnózis során elvesztjük személyiségünket, akaratunkat, és a hinotizőr hatalma alá kerülve cselekszünk. Ezzel szemben a valóság az, hogy módosult tudatállapotban mindvégig követjük tudatunkkal az eseményeket. Semmilyen olyan cselekedetre nem vehetnek rá minket, amely ellentétes morális értékítéletünkkel, meggyőződésünkkel. A hipnoterapeuta pedig a páciens érdekeit tartja szem előtt, és semmilyen számára káros, vagy veszélyes instrukciót nem ad.

Fontos tudni azonban, hogy hipnoterápiát csak erre kiképzett és felkészült szakemberek végezhetnek. Gondosan kell kiválasztani, kihez fordulunk. Ebben esetleg szakmai szervezetek tanácsát is ki lehet kérni. / Magyar Hipnózis Egyesület, Integratív Pszichoterápiás Egyesület/.

A módosult tudatállapot a mindennapi éltünkből jól ismert. Sokféle, különböző megnyilvánulását ismerjük.

Ide tartozik:

  • az alvás, a szendergés
  • a feszültség, szorongás, stressz, pszichés trauma hatására beszűkült tudatállapot
  • az alkohol és drog, gyógyszer használatakor kialakuló tudatállapot módosulás
  • intenzív sportolás, mozgás hatására is megváltozik tudatállapotunk
  • hiányállapotok – alváshiány, éhezés, folyadékhiány, oxigénhiány változtatják meg a tudatállapotot
  • belszervi betegségek / pl. magas várnyomás, cukorbetegség, központi idegrendszeri elváltozások, keringési, és légzési elégtelenség, stb./ tünete lehet a tudatállapot, éberségi szint megváltozás.

A fentiekkel szemben a relaxációs- és hipnoterápiák speciálisan módosított tudatállapotban történnek. A tudatállapot változásának mélysége személyenként és alkalmanként is nagyon különböző lehet.

A tudatállapot megváltozását ki-ki maga is létrehozhatja. Terápiás keretek között pedig a terapeuta indukálja és követi a folyamatot.

Terápiás célú tudatmódosulást többféle módon lehet elérni.  A módszerekre jellemző, hogy fokozatosan csökken a kapcsolat a külvilággal, a külső ingerek háttérbe szorulnak, a figyelem egyre inkább befelé fordul. Elhalványulnak a közelmúlt eseményei, csökkennek a belső feszültségek, a gondolatok pedig elszakadnak a közvetlen valóságtól.

Ez a megváltozott tudatállapot és ennek változó mélysége műszeresen nyomon követhető. Gyakorlással egyre könnyebben, és egyre mélyebbre jutva érhető el a változás.A módosult tudatállapotban regresszív folyamatok indulhatnak el. Elmosódik a tudatos és a tudattalan élményvilág közötti határ. Régebbi, akár gyermekkori hangulatok, érzések, élmények jelenhetnek meg élesen, élményszerűen. A terapeuta és a páciens fokozottan egymásra hangolódik. A terapeuta instrukcióra, értelmezéseire fokozottan érzékennyé válik a páciens, az élmény együttes hatása a későbbiekben, éber állapotban is erőteljesebben érvényesül.Az ülések végén a páciens a terapeuta irányításának megfelelően tér vissza az éber állapotba. Jellemzően ekkor újból megbeszélik az ülés során történteket, az átélt élményeket, a terápia során megtapasztalt változást. Az ülések között a páciensek írásos, vagy képi formában rögzíthetik az átélt élményeiket.

Forrás:

https://harmoniamuhely.hu/relaxacios-es-hipnoterapias-modszerek-ezek-pszichoterapias-alkalmazasa/